Menu

Vejret på havnen

Facebook og Projekter

Kontakt andre medlemmer i klubben via vores facebook grupper.
-> Sejlklubbens-gruppe
-> Juniorernes-gruppe
-> Undervandsgruppen Projektsider.
-> Oplevelser på kystnære rev

Næste Aktiviter

  • No events.

Nyheder via email

Tilmeld dig nyhedsopdateringer fra Strandby Sejlklub. Vælg mellem nyheder for henholdsvis seniorer eller juniorer. Fungerer via Googles feed-burner; derfor vil dele af registreringen vil foregå på engelsk.
Seniorer [tilmeld her].
Juniorer [tilmeld her].

Generalforsamling for Strandby Lystbådehavn

Strandby Lystbådehavn holder generalforsamling i klubhuset på

Torsdag d. 24. april 2014 – klokken 19:00

Indbydelse er udsendt separat til anpartshaverne.

Til sejlere der anvender gl. lystbådehavn bassinet

Sejlklubben har modtaget følgende meddelelse fra lystbådehavnen medio oktober 2012:

Nu er sejlsæsonen ved at være slut, men der er fortsat sejlere, der anvender dette bassin.

Arbejdet med bølgebryderen skrider godt frem og entreprenøren er færdig med at nedlægge sten langs bølgebryderen og i den forbindelse at flytte yderste del af eksisterende bølgebryder. Indsejlingen til gl. lystbådehavn vil blive tydeligt markeret til næste sæson, men for at undgå grundstødning i forbindelse med ind- og udsejling til/fra bassinet skal følgende iagttages:

SEJL MIDT I LØBET MELLEM NY TRÆBØLGEBRYDER MOD ØST
OG RESTERENDE DEL AF STENBØLGEBRYDER MOD VEST.

ENDELIG SKAL DER SEJLES VEST OM DEN VESTLIGSTE ORANGE PÆL,
SOM MARKERER INDSEJLINGEN FRA YDERHAVN TIL AKTIONSBASSIN.

Lystbådshavnebestyrelsen
v. Jørgen

Brug af vaskeplads

Fra lystbådehavnen, Jørgen Lindberg, har vi modtaget følgende meddelelse:

HUSK AT OPLYSE FORBURG AF
VAND OG SÆBE
VED BRUG AF VASKEPLADS!

Udsnit af referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 16 april 2012 i Strandby Lystbådehavn Aps:

Alle skal huske at give besked om forbrug af vand og sæbe ved brug af vaskepladsen, vi har altså indberetningspligt til kommunen. Hvis det til stadighed er havnefogeden som skal udføre opgaven, kan det på sigt komme på tale, at der bliver et gebyr på brug af vaskepladsen, både for fritid og erhverv.

Brug havnens nye støvsuger

Vi har fået følgende indlæg fra Hans Wellejus:

Så skinner solen igen, og det er tid at tænke på at gøre skivet klart til sæsonen.

Jeg har netop haft lejet Strandby Havns nye støvsuger med skraber og slibemaskine, og jeg er imponeret over, hvor effektiv den er. Jeg rengjorde min blykøl på 4-5 timer med nogle pauser ind imellem, og der var kun ganske lidt støv, der ikke endte i støvsugeren. Min båd er 38 fod med vingekøl og en ganske stor kølflade.

Jeg vil opfordre alle, der gerne vil fjerne bundmaling helt ind til gelcoaten, til at leje maskinen hos Tommy på Havnekontoret. Lejen er kr. 125,00 per døgn og kr. 12,50 per brugt skibeskive, så det er en billig, sikker for helbredet og en effektiv måde at opnå en fin, glat bund og køl.

Med venlig hilsen, Hans J Wellejus, Strandby

Du kan læse mere om miljø-rigtig fjernelse af bundmaling her:

  • Sejlunionens hjemmeside on fjernelse og slibning af bundmaling [klik her]
  • Gunnar Høj, 79 år der selv fjernede sin bundmaling [klik her]
  • Tips og anbefalinger på danske bådejere [klik her]