Hjem

Velkommen til projekt-hjemmesiden for ‘Oplevelser på de kystnære nordjyske rev‘. Projektet opstartes i år 2019 med etablering af en mobil platform (gummibåd med en bæredygtig elmotor) der hurtigt og let kan skabe adgang til de aktuelle kystnære rev. Platformen skal bruges til let adgang til undervands-naturoplevelser på de kystnære, nordjyske rev – og derigennem skabe en øget natur-forståelse bl.a. for stenrevenes betydning for mangfoldigheden i  havene.  Projektet er støttet af Friluftsrådets Lokalforeningspulje – og drives af Strandby Sejlklub’s undervandsgruppe i samarbejde med Metodistkirkens Spejdere i Strandby.

Vision og Målgruppe

Projektets vision er at sikre en let adgang til undervands-naturoplevelser på de kystnære, nordjyske rev – og derigennem skabe en øget natur-forståelse bl.a. for stenrevenes betydning for mangfoldigheden i havene.

Projektets målgruppe er unge og voksne i lokalområdet med eksisterende eller spirende interesse for vandaktiviteter, noget som fiskeri-byen Strandbys beliggenhed jo er helt oplagt til. Med projektet vil vi i de første sommer-måneder af 2019 høste erfaringer med unge og voksne fra de samarbejdende foreninger (Strandby Sejlklub og Metodistkirkens Spejdere) – men også tilbyde platformen til andre lokale foreninger, fritidsklub og skoler – og anvende den i forbindelse med ‘events’ – fx. som havnens dag eller sejlklubbernes sommersejlads/sommercamps. Det er også vores forventning af unge fra de deltagende foreninger selv vil kunne anvende platformen efter behørig anvendelses og sikkerheds-instruktion.

Blog