Menu

Vejret på havnen

Nyheder via email

Tilmeld dig nyhedsopdateringer fra Strandby Sejlklub. Vælg mellem nyheder for henholdsvis seniorer eller juniorer. Fungerer via Googles feed-burner; derfor vil dele af registreringen vil foregå på engelsk.
Seniorer [tilmeld her].
Juniorer [tilmeld her].

Forårsarbejdsdag 2018

Der indkaldes til forårs arbejdsdag ved klubhuset på

Lørdag den 21. april 2018 kl 08:00.

Der startes med the/kaffe/rundstykker, hvorefter opgaverne delegeres.

Læs mere om opgaver mv. i denne pdf-fil: [KLIK HER]

Generalforsamling - 2018

Generalforsamlingen 2018 afholdes

Torsdag d. 15. februar kl. 19:00
i Strandby Sejlklub

Læs mere i denne pdf-fil: [KLIK HER]

Vel mødt.

Frokost og tovværk

Opdatering: Arrangementet er aflyst (evt udsat).

Juniorer og sejlerskolen indbyder klubmedlemmer og tidligere og kommende sejlerskolemedlemmer til tovværksdag i klubhuset Strandby Sejlklub:

27. januar 2018, kl. 12.00

Læs mere i denne pdf-fil – [KLIK HER]

Julefrokost og pakke-spil

OPDATERING 03-12-2017:
Fristen for tilmelding er udskudt til d. 4/12 kl. 20:00 – så de sidste også kan komme med…
Ring gerne til Helle Frydkær for tilmelding tlf. 42203511.

———

Den traditionsrige julefrokost med pakkespil afholdes

Onsdag d. 6/12 kl. 18:00

Seneste tilmelding er d. 30/11.
Læs mere i denne pdf-fil [KLIK HER].

Sjov på Havnen 2018 - Møde

Vi har modtaget en besked fra Strandby Fællesvirke ang. “Sjov på Havnen”, se nedenfor. Det er da værd at støtte op om!

Hej alle

Mandag den 6. november kl. 19.00 Er der fra styregruppen bag de seneste års succesfyldte “Sjov på Havnen” (de 4 tirsdage i juli måned) inviteret til møde på Strandby Badehotel. Ønsket er at flere fra byens foreningsliv vil komme med ideer og hænder til næste års aktiviteter – det er der brug for :-) . Fra Fællesvirke vil vi gerne opfordre jer til at sprede budskabet i jeres bagland og med jeres fremmøde være med til at bakke op om dette gode initiativ. Tak om i vil melde tilbage på denne mail eller SMS med et uforpligtende forhåndstilsagn.

Med ønsket om en god weekend.

På vegne af
Fællesvirke Strandby
Henrik Aaen, Tlf: 2966 2997, henrikaaen@icloud.com