Menu

Vejret på havnen

Facebook og Projekter

Kontakt andre medlemmer i klubben via vores facebook grupper.
-> Sejlklubbens-gruppe
-> Juniorernes-gruppe
-> Undervandsgruppen Projektsider.
-> Oplevelser på kystnære rev

Nyheder via email

Tilmeld dig nyhedsopdateringer fra Strandby Sejlklub. Vælg mellem nyheder for henholdsvis seniorer eller juniorer. Fungerer via Googles feed-burner; derfor vil dele af registreringen vil foregå på engelsk.
Seniorer [tilmeld her].
Juniorer [tilmeld her].

Sejlerskole 2019 - Indbydelse

Har du lyst til at lære at sejle, er du meget velkommen til at deltage i undervisning i teoretisk og praktisk sejlads for voksne i Strandby Sejlklub. Læs mere her:

Sejlerskole – Indbydelse – 2019 [pdf-format]

Bemærk: Aktivitetsdage for sejlerskolen er også lagt ind i klubbens kalender, klik her.

Oplevelser på de kystnære nordjyske rev

For de sejlere (unge som ældre) – og iøvrigt også andre i lokal-området – der også kunne have lyst til oplevelser under vandet (dvs snorkling eller observation fra overfladen), så starter vi et projekt op i foråret der hedder ‘Oplevelser på de kystnære nordjyske rev’. Projektet er støttet af friluftsrådets foreningespulje – og laves i samarbejde med metodistkirkens spejdere. Vi har lavet en projekt-hjemmeside til det her:

http://www.strandbysejlklub.dk/kystrev/

Linket kan også findes i menuen til venstre under grupper.

Referat fra Generalforsamlingen 2019

Referat fra generalforsamlingen 2019 – kan findes ved at klikke [HER].

Ordinær generalforsamling 2019

Kære alle medlemmer af STRANDBY SEJLKLUB

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling 2019.
Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 13. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset.

Følgende kan findes her:

  • Indbydelse til generalforsamlingen [KLIK HER]
  • Foreløbig dagsorden [KLIK HER]
  • Bilag til den foreløbige dagsorden [KLIK HER

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Strandby Sejlklub

Husk at der inden generalforsamlingen severes skipperlabskovs kl 18.00. Læs mere om tilmelding i indbydelsen.

Orienteringsskrivelse

Til medlemmer af STRANDBY SEJLKLUB

Vedhæftet fremsendes: “VELKOMST TIL NYE MEDLEMMER rev. 2″ – [KLIK HER].

Bestyrelsen har samlet alle relevante oplysninger om sejlklubben, Strandby Lystbådehavn Aps og S/I Strandby Fiskerihavn i ovenstående velkomstskrivelse. Da alle klubbens medlemmer måske kan have glæde af en samlet oversigt, har bestyrelsen besluttet at udsende til samtlige medlemmer. Velkomstskrivelsen vil også blive lagt ind på hjemmesiden – [KLIK HER].

Da bestyrelsen ønsker, at oplysningerne er fyldestgørende og løbende ajourført må I meget gerne oplyse om supplerende oplysninger, som I mener bør medtages, så formidler jeg videre via bestyrelsen. Min mail adresse: scankap10@gmail.com. Generelt vil bestyrelsen gerne have forslag fra I medlemmer, som bestyrelsen kan arbejde med, så sejlklubben bliver så relevant for os medlemmer som muligt.

Husk det kommende arrangement i sejlklubben den 16. januar:
LYSTSEJLERNES LEKSIKON v. skibsingeniør Anker Willy Lauridsen, Søby Sejlklub. Se separat indbydelse [KLIK HER].

Bestyrelsen arbejder på yderligere 2 arrangementer til afholdelse i vintersæsonen. Vi håber snart, at disse falder på plads. I bliver informeret. Bestyrelsen ønsker alle godt nytår og ser frem til en god sejlsæson 2019.

Med venlig hilsen
Jørgen Lindberg