Menu

Vejret på havnen

Facebook Grupper

Kontakt andre medlemmer i klubben via vores facebook grupper.
-> Sejlklubbens-gruppe
-> Juniorernes-gruppe
-> Undervandsgruppen

Næste Aktiviter

Nyheder via email

Tilmeld dig nyhedsopdateringer fra Strandby Sejlklub. Vælg mellem nyheder for henholdsvis seniorer eller juniorer. Fungerer via Googles feed-burner; derfor vil dele af registreringen vil foregå på engelsk.
Seniorer [tilmeld her].
Juniorer [tilmeld her].

Orienteringsskrivelse

Til medlemmer af STRANDBY SEJLKLUB

Vedhæftet fremsendes: “VELKOMST TIL NYE MEDLEMMER rev. 2″ – [KLIK HER].

Bestyrelsen har samlet alle relevante oplysninger om sejlklubben, Strandby Lystbådehavn Aps og S/I Strandby Fiskerihavn i ovenstående velkomstskrivelse. Da alle klubbens medlemmer måske kan have glæde af en samlet oversigt, har bestyrelsen besluttet at udsende til samtlige medlemmer. Velkomstskrivelsen vil også blive lagt ind på hjemmesiden – [KLIK HER].

Da bestyrelsen ønsker, at oplysningerne er fyldestgørende og løbende ajourført må I meget gerne oplyse om supplerende oplysninger, som I mener bør medtages, så formidler jeg videre via bestyrelsen. Min mail adresse: scankap10@gmail.com. Generelt vil bestyrelsen gerne have forslag fra I medlemmer, som bestyrelsen kan arbejde med, så sejlklubben bliver så relevant for os medlemmer som muligt.

Husk det kommende arrangement i sejlklubben den 16. januar:
LYSTSEJLERNES LEKSIKON v. skibsingeniør Anker Willy Lauridsen, Søby Sejlklub. Se separat indbydelse [KLIK HER].

Bestyrelsen arbejder på yderligere 2 arrangementer til afholdelse i vintersæsonen. Vi håber snart, at disse falder på plads. I bliver informeret. Bestyrelsen ønsker alle godt nytår og ser frem til en god sejlsæson 2019.

Med venlig hilsen
Jørgen Lindberg

Aktivitetskalender - Forår 2019

img_0629

Aktivitetskalenderen for foråret 2019 er klar – og kan hentes via følgende pdf-fil..

[KLIK HER]

Regelkursus - Dansk Sejlunion

Vi har modtaget følgende fra Dansk Sejlunion:
——————————————————————-

Til klubformænd, ungdomskontakter og kontaktpersoner for kapsejlads

På vegne af Dansk Sejlunion sender jeg hermed information om Dansk Sejlunions Regelkursus (vest), som afholdes i weekenden 12-13 januar 2019 hos Thurø Sejlklub. Vi håber, at det giver jer lyst til at sende nogle af jeres medlemmer og frivillige på kurset eller i det mindste at orientere dem om det, for eksempel på klubbens hjemmeside og/eller i informationsmail til medlemmerne.

Formålet med kurset er at give sejlere, trænere og nye kapsejladsledere et grundlæggende kendskab til kapsejladsreglerne med fokus på de regler, der gælder for kapsejlende både. Kurset er også relevant for andre, for eksempel medlemmer af kapsejladsudvalg og forældre, som gennem deres aktiviteter inden for sejlsport har behov for at forstå de mest centrale kapsejladsregler.

Regelkurset er samtidig en forudsætning for at deltage i videre DS-uddannelse inden for kapsejlads, blandt andet dommer-, opmands- og baneleder 2 kurserne, se mere på http://www.sejlsport.dk/mere/uddannelse/kapsejlads.

Kursusprisen dækker forplejning og kursusmaterialer. Ønsker man indkvartering kan dette også organiseres. Tilmelding sker på denne side: https://mit.sejlsport.dk/Kursus/Detaljer/ec06a08f-5575-e811-8128-5065f38b0512.

Bemærk, at sidste frist for tilmelding er 3. januar 2019.

Med venlig hilsen

Jan Stage
Dansk Sejlunion – Kapsejladsledergruppen
Telefon: 9816 5439

PS: Dansk Sejlunions regelkursus (øst) afholdes i weekenden 2-3 februar 2019 hos Sejlklubben Sundet, se mere på https://mit.sejlsport.dk/Kursus/Detaljer/2c7518b3-5475-e811-8128-5065f38b0512

Sejl sikkert møde i Sæby

Vi har modtaget følgende invitation fra Sæby Sejlklub:

Det er lykkedes os at skaffe en sejl sikkert instruktør til Sæby på onsdag d. 28/11-2018 – kl. 19:00.
Alle er velkommen i klubhuset.
Tag sikkerhedsudstyr med.

Mvh
Sæby Sejlklub
Arne H. Jørgensen
Mobil: 4024 5413.

Efterårsarbejdsdag d. 27. oktober 2018

Kl. 08.00 mødte 12 friske sejlere op for i fællesskab at gøre klubhuset og området omkring klar til vinteren.

Dagen indledtes med rundstykker. Samtalerne var så livlige, at det næsten ikke var til at få ørenlyd til at fordele opgaverne. Da det var lykkedes, blev der ellers taget fat. Vi holdt en kort pause kl.10.00. En længe ønsket terrasse ved døren mod øst blev udført af de 4 P-er med Poul i spidsen. Holdet var Poul, Peter, Peter O. og Peter L.

På billedet ses Poul og Peter, der glæder sig over godt fuldendt arbejde.
Ham i midten er taget med for at forskønne billedet lidt.

Det var absolut ikke det eneste, der blev udført, se skemaet nedenunder.
En rigtig god dag for vores klub!
JL