Menu

Vejret på havnen

Facebook og Projekter

Kontakt andre medlemmer i klubben via vores facebook grupper.
-> Sejlklubbens-gruppe
-> Juniorernes-gruppe
-> Undervandsgruppen Projektsider.
-> Oplevelser på kystnære rev

Nyheder via email

Tilmeld dig nyhedsopdateringer fra Strandby Sejlklub. Vælg mellem nyheder for henholdsvis seniorer eller juniorer. Fungerer via Googles feed-burner; derfor vil dele af registreringen vil foregå på engelsk.
Seniorer [tilmeld her].
Juniorer [tilmeld her].

Lån af klubhus

Her på hjemmesiden kan der nu findes en undersektion der beskriver forholdene omkring lån af klubhus. Siden findes under den venstre menu:

Om os -> Lån af klubhus

Arbejdsdag - Forår 2019

En ny sejlsæson står for døren.

Vi skal i fællesskab gøre vore faciliteter klar. Arrangement for alle der har lyst til at give en hånd med:

Lørdag den 6. april 2019, kl. 08.00 til …

Vi starter med morgen te/kaffe og rundstykker kl. 08.00. Her vil de forskellige opgaver blive uddelegeret, læs mere i denne pdf-fil

Frederikshavn Kommune Grand Prix - 2019

Så kan vi igen i år se resultatet af det gode samarbejde, vi har med  vore naboklubber.

Nu har vi stævnekalenderen klar for Frederikshavn Kommune Grand Prix 2019 (FKGP 2019). De aktuelle weekender, som den enkelte klub afvikler deres stævne i, er uændret med den undtagelse, Sæby Sejlklub rykker deres stævne fra sædvanligvis weekenden omkring 1. september til en uge senere, 7. september. Endelig skal I bemærke, at vi har fået Asaa Bådelaug med i gruppen af stævnearrangører. Det bliver et sommerstævne d. 15. juni 2019.
Med venlig hilsen
De arrangerende klubber
Asaa Bådelaug, Sæby Sejlklub; FSK, Rønnehavnens Bådelaug og Strandby Sejlklub.

Stævnerne afholdes:

Asaa Rende Kapsejlads        15. juni 2019
Fyrbåkesejladsen                   7. september 2019
FSK – Hirsholmene Rundt     14. september 2019
SSK – Hirsholmene Rundt     28. september 2019

KLIK HER for en pdf-kopi af stævnekalenderen.

Hirsholmene Ordning - 2019

Information fra formanden:

I år – 2019 – kommer der delvis ændrede bestemmelse for anløb af Hirsholmene. De ændrede forhold skyldes dels, at Naturstyrelsen har vurderet, citat, ”at den tidligere pris var ude af trit med andre prisniveauer”, citat slut. De ændrede forhold skyldes ikke mindst, at der ikke mere vil være en havnefoged på øen. Den mangeårige havnefoged Jens Klingenberg fratrådte sin stilling i efteråret 2018.

Læs mere i denne pdf-fil – KLIK HER

Sejlerskole 2019 - Indbydelse

Har du lyst til at lære at sejle, er du meget velkommen til at deltage i undervisning i teoretisk og praktisk sejlads for voksne i Strandby Sejlklub. Læs mere her:

Sejlerskole – Indbydelse – 2019 [pdf-format]

Bemærk: Aktivitetsdage for sejlerskolen er også lagt ind i klubbens kalender, klik her.